Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van FRL Group B.V. gevestigd te Leeuwarden. FRL Group B.V. spant zich ervoor in om de privacy van gebruikers van haar websites te beschermen. Door het achterlaten van uw persoonsgegevens op de website gaat u er mee akkoord dat FRL Group B.V. uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Persoonsgegevens

De door u op onze website aangeboden gegevens worden door ons gebruikt om onze dienstverlening in de ruimste zin van het woord mogelijk te maken. Ten behoeve van onze dienstverlening kunnen ook onze samenwerkende partners worden geïnformeerd. Tevens kunnen uw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, managementinformatie en voor het ontwikkelen van producten en diensten. U heeft recht op inzage in en correctie van de door ons verwerkte persoonsgegevens welke betrekking hebben op u zelf. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken of als u wenst dat wij uw gegevens uit onze bestanden verwijderen, kunt u een verzoek hiertoe richten aan onze klantenservice, via e-mail: info@frlpost.nl of per post: FRL Group BV. t.a.v. klantenservice, Zwettestraat 31, 8912 AV Leeuwarden.

Op verzoek verlenen wij u ook toegang tot alle informatie die wij van u bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie en/of deze informatie wenst te corrigeren, kunt u eveneens contact opnemen met onze klantenservice.

Internet

De informatie die ontstaat door uw gebruik van het Internet wordt door ons gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren, waaronder de inhoud en diensten van onze websites en als marketinginformatie. Onze websites bevatten links naar andere websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor het naleven van de privacy regelgeving door, noch voor de inhoud van deze websites.

Veiligheid

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze websites.

Cookies

Onze websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een benaming voor een technologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op uw systeem. Cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren (een cookie slaat geen persoonlijke gegevens op zoals uw naam of adres). Wij gebruiken cookies om u een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden, geheel afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren.

U heeft op uw eigen computer de mogelijkheid om cookies uit te zetten. Dit kan de werking van onze website beperken.

Data en Privacy

FRL Group B.V. richt zich naast haar hoofdactiviteiten pakketbezorging, postbezorging en huis-aan-huis verspreiding o.a. op postcodesegmentatie en de levering van adresbestanden aan haar klanten zodat zij efficiënter en gerichter een mailing kunnen verzenden. Voor deze doeleinden stelt FRL Group B.V. data beschikbaar die afkomstig is uit openbaar toegankelijke bronnen waar vrij gebruik van kan en mag worden gemaakt. Het betreft de volgende (categorieën) van data die FRL Group B.V. verwerkt: (i) adreskenmerken waaronder bouwtechnische en locatie-gegevens, (ii) NAW-gegevens en (iii) sociaal-demografische data. Daarnaast analyseert FRL Group B.V. deze gegevens voor statistische doeleinden en voor het kunnen opstellen van generieke consumentenprofielen.
FRL Group B.V. stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar data en gaat met zorg om met persoonsgegevens. Hierbij handelt FRL Group B.V. in overeenstemming met de privacyregelgeving.

FRL Group B.V. heeft haar database aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. FRL Group B.V. verwerkt de data met als doel haar klanten uit het hiervoor genoemde database adresbestanden te leveren die hen in staat stellen de huishoudens uit het bestand te benaderen met direct mail voor uiteenlopende doelen.

Wijzigingen

FRL Group B.V. behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U dient met enige regelmaat dit document te controleren om kennis te nemen van de meest recente versie. Deze versie dateert van mei 2019.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies